Uncategorized

Internationale vrouwendag 8/3/2021


De levensverwachting van de vrouw in België heeft de kaap van 80 jaar reeds sinds enkele jaren overschreden. Bovendien zijn vrouwen goed vertegenwoordigd bij de Europese 100-jarigen. De redenen van deze hogere levensverwachting zijn evenwel niet duidelijk: misschien een biologische component of een preventieve attitude …
Naast het feit dat vrouwen meer aandacht besteden aan een evenwichtige voeding en het belang inzien van preventieve onderzoeken, geniet het merendeel van de vrouwen – in tegenstelling tot mannen – een vorm van opvolging op de sleutelmomenten in hun leven.
Anderzijds kent de vrouw specifieke aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten, osteoporose, de ziekte van Alzheimer, en ongelijkheden zoals meer frequente blootstelling aan geweld of psychosociale druk op professioneel vlak.
De gezondheidstoestand van de vrouw kan variëren naargelang haar inkomen en haar sociale klasse. Hierdoor komen bepaalde aandoeningen vaker voor en worden preventie en verzorging niet steeds als een prioriteit gezien.
De impact van ongelijkheid, de analyse van specifieke risico’s en de nadruk op vroegtijdige screening en preventie hebben tot doel “gezond oud” worden. Vrouwen zijn bezig met “gezondheid”. Zij zijn het die aandoeningen in de familie ter harte nemen. Zij brengen hun preventieve attitude over op hun omgeving. Begeleiding door een gezondheidsprofessional tijdens sleutelmomenten in het leven van elke vrouw zoals de eerste menstruatie, contraceptie, zwangerschap en menopauze is cruciaal. De menopauzeconsulent wil graag een sleutelrol spelen als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon met het oog op het informeren en begeleiden tijdens de pre- en postmenopauzale periode. En hoewel sociologische studies bevestigen dat de houding van de vrouw een positieve invloed heeft op haar gezondheid, toont de epidemiologie aan dat informeren en sensibiliseren nog steeds nodig zijn, zelfs en vooral op het vlak van ‘alomgekende’ aandoeningen.Je houd misschien ook van..