Nieuws

Baarmoederhalskanker

De maand januari is de internationale maand in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), dat overdraagbaar is door seksueel contact. In sommige gevallen veroorzaakt dit virus letsels, die kunnen veranderen in kanker wanneer ze niet worden behandeld. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich uiterst langzaam en kent meerdere voorstadia. Door 3-jaarlijks een uitstrijkje te laten nemen, kan je tijdig deze voorstadia opsporen en laten behandelen om alzo baarmoederhalskanker te voorkomen.
In Vlaanderen worden jaarlijks een 360-tal vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek spoort alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe aan om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Wanneer je binnen de doelgroep valt en nog nooit een uitstrijkje hebt laten nemen of wanneer het meer dan 48 maanden geleden is, ontvang je een uitnodigingsbrief van het Centrum voor KankerOpsporing. Uit de cijfers van het Centrum voor KankerOpsporing (gepresenteerd op 23/11/2021 door Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke) blijkt een lagere dekkingsgraad voor de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. Het is van belang te weten dat ook na HPV-vaccinatie een 3-jaarlijks uitstrijkje noodzakelijk blijft. Tussen de leeftijd van 60 en 64 jaar is de dekkingsgraad het laagst van alle leeftijdsgroepen. Hier is het van belang om aan te geven dat ook na de menopauze een 3-jaarlijks uitstrijkje aangewezen blijft.
Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kan je terecht op www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be.

Je houd misschien ook van..