Categoriearchief: Uncategorized

Week van de Valpreventie

Tijdens de 11de week van de Valpreventie, die doorgaat van 25 april tot en met 1 mei 2022, worden de vijf Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd om over te gaan tot actie en de titel van ‘beste valpreventieprovincie van 2022’ binnen te halen.

Maar liefst één op de drie thuiswonende ouderen en één op de twee bewoners van woonzorgcentra valt jaarlijks, zo stelt het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen op haar website.

Zo is in beweging blijven een deel van de remedie. Beweging zorgt ervoor dat je fit blijft en verbetert bovendien de spierkracht, het evenwicht, de lenigheid en de mobiliteit, waardoor de kans op een val vermindert.

Ook een gezonde voeding is belangrijk om de spieren en beenderen sterk te houden. Calcium, vitamine D en eiwitten dragen hiertoe bij en verminderen zo de kans op vallen.

Geef ook voldoende aandacht aan je thuisomgeving in het kader van valpreventie. Zorg voor voldoende verlichting, aangepaste veilige schoenen, geen rommel of rondslingerende kabels, een trapleuning, … ze dragen immers bij tot valpreventie.

Ook een goed zicht helpt een val voorkomen, let bovendien op met geneesmiddelen die de waakzaamheid beïnvloeden en voorkom duizeligheid bij het opstaan.

Maart = darmkankermaand

Jaarlijks wordt er bij meer dan 5000 Vlamingen darmkanker vastgesteld. Elk jaar eist darmkanker in Vlaanderen bijna 2000 levens. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag.
Nochtans is darmkanker goed te behandelen, mits vroegtijdige opsporing. Dat gebeurt in Vlaanderen met een gratis bevolkingsonderzoek. Ben je tussen 50 jaar en 74 jaar oud, dan ontvang je tweejaarlijks een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. Vroege opsporing draagt bij aan een betere behandeling en een grotere kans op overleving.
Als menopauzeconsulent sporen we vrouwen aan om tijdens de peri- of postmenopauze deel te nemen aan het gratis bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker.
Ben je op zoek naar specifieke informatie, surf dan naar stop darmkanker.

Baarmoederhalskanker

De maand januari is de internationale maand in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), dat overdraagbaar is door seksueel contact. In sommige gevallen veroorzaakt dit virus letsels, die kunnen veranderen in kanker wanneer ze niet worden behandeld. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich uiterst langzaam en kent meerdere voorstadia. Door 3-jaarlijks een uitstrijkje te laten nemen, kan je tijdig deze voorstadia opsporen en laten behandelen om alzo baarmoederhalskanker te voorkomen.
In Vlaanderen worden jaarlijks een 360-tal vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek spoort alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe aan om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Wanneer je binnen de doelgroep valt en nog nooit een uitstrijkje hebt laten nemen of wanneer het meer dan 48 maanden geleden is, ontvang je een uitnodigingsbrief van het Centrum voor KankerOpsporing. Uit de cijfers van het Centrum voor KankerOpsporing (gepresenteerd op 23/11/2021 door Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke) blijkt een lagere dekkingsgraad voor de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. Het is van belang te weten dat ook na HPV-vaccinatie een 3-jaarlijks uitstrijkje noodzakelijk blijft. Tussen de leeftijd van 60 en 64 jaar is de dekkingsgraad het laagst van alle leeftijdsgroepen. Hier is het van belang om aan te geven dat ook na de menopauze een 3-jaarlijks uitstrijkje aangewezen blijft.
Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kan je terecht op www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be.

Werelddiabetesdag 14/11/2021

Op zondag 14 november 2021 kleurt Vlaanderen blauw. Door gebouwen en monumenten de universele kleur van diabetes te geven, wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor deze chronische ziekte.

In Vlaanderen hebben momenteel 1 op 10 volwassenen diabetes maar 1 op 3 is niet gediagnosticeerd. In 95% van de gevallen gaat het om type 2 diabetes. Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden. Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

Wil je graag inzicht krijgen in je gezondheidsrisico’s en gezondheidbevorderend advies ontvangen? Surf dan naar www.gezondheidskompas.be.

Wereld menopauze dag

18 oktober is traditioneel “wereld menopauze dag”. Vandaag wordt de focus gelegd op de menopauze en de mogelijkheden om de gezondheid en het welbevinden te verhogen. Voor 2021 staat de botgezondheid centraal. Wanneer deze zodanig verslechtert, spreekt men van osteoporose. Bij een val kan dit leiden tot een breuk van de onderarm, de heup of de wervelkolom waardoor de kwaliteit van leven sterk zou kunnen verminderen en het risico op overlijden zou kunnen verhogen. Osteoporose wordt de “stille ziekte” genoemd omdat er verder geen symptomen zijn totdat er een breuk optreedt na een val.
Preventie van fracturen, gerelateerd aan osteoporose, is dan ook de belangrijkste reden om ons zorgen te maken over de botgezondheid.
Uw zorgverlener is in staat om de aan- of afwezigheid van risicofactoren te beoordelen en zo een risicovoorspelling van breuken in de komende 10 jaar te maken. Dit kan leiden tot de noodzaak van specifieke medicatie. Een botvriendelijke levensstijl draagt bij tot een goede botgezondheid. Bij het ouder worden is valpreventie een belangrijk onderdeel van de gezondheid van de botten. (bron: International Menopause Society)