Nieuws Februari

‘Tournée Minerale’ organiseert reeds voor de 4° maal een maand zonder alcohol. Een geschikte gelegenheid om ons alcoholgebruik onder de loep te nemen.

In hun recente boek ‘alcohol and humans, a long and social affair’ stellen Hockings en Dunbar dat, het vermogen om alcohol te verwerken, mogelijk de verre gemeenschappelijke voorouders van de mens en de mensapen gered heeft van de uitsterving. Volgens de onderzoekers lijkt de redding van minstens 1 afstammingslijn van mensapen een genetische aanpassing te zijn geweest die hen toeliet alcohol te verwerken. Dat maakte dat ze konden beginnen met het eten van overrijp, gistend fruit. Een interessant punt is dat het alcoholgehalte in afgevallen fruit meestal 1 tot 4 % bedraagt, terwijl veel van de alcohol die mensen nu consumeren veel meer is dan dat.
Misschien  ligt het probleem niet bij de stof zelf maar bij de concentraties waar we nu toegang toe hebben.

Vanuit medisch standpunt stelt men dat alcohol een rol speelt in het optreden of de evolutie van cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen, aandoeningen van de lever en de pancreas en verschillende vormen van kanker.  Sinds 2010 wordt het verband tussen alcohol en diverse kankers van kortbij bekeken met enkele conclusies als resultaat: “Hoe hoger het alcoholgebruik, hoe meer risico de gebruiker loopt op bepaalde soorten kankers”.
Wie preventief zijn risico wil verlagen, vermijdt dus best het gebruik van alcohol.

Wat is vandaag de aanbevolen maximale hoeveelheid?  De Hoge Gezondheidsraad stelt de maximale hoeveelheid alcohol per week op 10 standaardalcoholeenheden.
Laat die 10 gin-tonics of 10 portootjes maar aanrukken … ?? Jammer, maar … een standaardalcoholeenheid komt overeen met een biertje van 250 ml of een glas wijn van 100 ml.

Neem eens een kijkje op bijgevoegde link voor alcoholvrije altenatieven (https://www.tourneeminerale.be/nl/tips-en-recepten)