Welkom

De overgang is een natuurlijke fase tijdens het leven van iedere vrouw. Vaak verloopt deze periode niet zonder ongemakken of klachten. Bovendien brengt het wegvallen van het vrouwelijk hormoon gezondheidsrisico’s met zich mee die de levenskwaliteit kunnen beïnvloeden.
De gemiddelde (natuurlijke) menopauzeleeftijd van de vrouw bedraagt 51,4 jaar. Bij sommige vrouwen treedt de menopauze reeds in voor de leeftijd van 45 jaar (vroege menopauze) of zelfs voor de leeftijd van 40 jaar (premature menopauze).
Daarnaast heeft de levensverwachting van de Belgische vrouw de kaap van de 80 jaar overschreden. Dit betekent dat zij meer dan een derde van haar leven doorbrengt in deze levensfase en een deel hiervan actief is in het arbeidscircuit.
Het wegvallen van het vrouwelijk hormoon kan ook plots gebeuren na het operatief verwijderen van de eierstokken, na bestraling van de eierstokken of onder invloed van anti-hormonale medicatie. Het is belangrijk dat de vrouw deze periode ook kwalitatief kan doorbrengen. Vandaar het belang om aandacht te besteden aan de menopauzeklachten enerzijds en aan de preventie van mogelijke aandoeningen anderzijds.