Welkom

De overgang is een natuurlijke fase tijdens het leven van iedere vrouw. Deze periode verloopt niet altijd zonder ongemakken en klachten kunnen van lichamelijke of geestelijke aard zijn. Het wegvallen van het vrouwelijk hormoon brengt bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee die de levenskwaliteit postmenopauzaal kunnen beïnvloeden.

De gemiddelde, natuurlijke menopauzeleeftijd van de vrouw bedraagt 51,4 jaar. Voor de leeftijd van 45 jaar spreekt men van een vroege menopauze en voor de leeftijd van 40 jaar van een premature menopauze. De gestegen levensverwachting van de Belgische vrouw heeft de kaap van de 80 jaar overschreden en maakt dat zij meer dan een derde van haar leven postmenopauzaal doorbrengt waarvan een groot deel actief in het arbeidscircuit.

Het wegvallen van het vrouwelijk hormoon kan ook plots gebeuren na het operatief verwijderen van de eierstokken, na bestraling van de eierstokken of onder invloed van anti-hormonale medicatie. Zo kan een vrouw ook abrupt in de post-menopauze komen.

De menopauzeconsulent is opgeleid om de veranderingen tijdens de peri- en de postmenopauze in kaart te brengen, tips en adviezen te geven om met de lichamelijke en geestelijke veranderingen om te gaan, door te verwijzen waar nodig en te begeleiden waar mogelijk inzake gedragsveranderingen en het belang van preventieve gezondheidsmaatregelen te bespreken.